Ministry of Justice (Denmark)

  (Redirected from Ministry of Justice of Denmark)

Ministry of Justice of Denmark (Danish: Justitsministeriet, Faroese: Dómsmálaráðið, Greenlandic: Inatsiseqarnermut Ministereqarfik) is the Danish government ministry responsible for the general judicial system, including the police and the prosecution service, the courts of law, and prisons and the probation service. In addition, the Ministry is responsible for legislation in the areas of criminal, private and family law, the law of trusts and foundations, nationality law and data protection law. The Ministry of Justice of Denmark might oversee the administration of justice in Greenland.[1]

Kingdom of Denmark
Ministry of Justice
Justitsministeriet
National Coat of arms of Denmark.svg
Agency overview
Formed1848
Jurisdiction Kingdom of Denmark
HeadquartersCopenhagen
Agency executive
Websitewww.justitsministeriet.dk

Councils, boards, commissionsEdit

AgenciesEdit

CouncilsEdit

 • Det Dyreetiske Råd (the Council for Animal Ethics)
 • Det Særlige Råd vedr. Dyreværnsspørgsmål (the Special Council for Animal Protection Issues)
 • Rådet for Dyreforsøg/Dyreforsøgstilsynet (the Council for Animal Testing/The Supervisory Authority on Animal Testing)
 • Retslægerådet (the Forensic Medicine Council)
 • Datarådet (the Data Council)
 • Det Kriminalpræventive Råd (the Crime Prevention Council)
 • Dommerudnævnelsesrådet (the Judicial Appointment Council)
 • Færdselssikkerhedskommissionen (the Road Safety Commission)
 • Rådet for Større Færdselssikkerhed (the Council for Greater Road Safety)
 • Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr (the Council Regarding the Possession of Certain Animals)
 • Tilsynsrådet vedr. Beskæftigelse af Indsatte (the Supervisory Council for the Occupation of Inmates)

BoardsEdit

 • Advokatnævnet (the Disciplinary Board of the Bar and Law Society)
 • Erstatningsnævnet (Criminal Injuries Compensation Board)
 • Det Færøske Erstatningsnævn for Voldsofre (the Faroese Damages Board for Victims of Assault)
 • Det Grønlandske Erstatningsnævn for Voldsofre (the Greenlandic Damages Board for Victims of Assault)
 • Politiklagenævnene (Independent Police Complaints Authority)
 • Pressenævnet (the Press Board)
 • Procesbevillingsnævnet (the Appeals Board)

Legal commissionsEdit

 • Advokatudvalget
 • Arbejdsgruppen om hold af heste
 • Arbejdsgruppen om reglerne for udførsel af våben mv.
 • Arbejdsgruppen om slagtefjerkræ
 • Arvelovsudvalget
 • Jurisdiktionsudvalget
 • Konkursrådet
 • Offentlighedskommissionen
 • Retsplejerådet
 • Straffelovrådet
 • Strafferetsplejeudvalget
 • Tinglysningsudvalget
 • Udvalget om elektronisk Lovtidende
 • Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret
 • Udvalget om retsvirkningerne af digital signatur mv.
 • Udvalget om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promille-kørsel mv.
 • Udvalget om TV-overvågning
 • Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester

Other commissionsEdit

 • Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg
 • Kursusudvalget vedr. obligatorisk efteruddannelse af advokat-fuldmægtige
 • Wamberg-udvalget

CommitteeEdit

 • Bestyrelsen for Domstolsstyrelsen

InspectionsEdit

List of ministersEdit

See List of Justice Ministers in Denmark

See alsoEdit

ReferencesEdit

 1. ^ "Rådet for Grønlands Retsvæsen | Justitsministeriet". www.justitsministeriet.dk (in Danish). Retrieved 2018-07-17.

External linksEdit

 • Justitsministeriet Danish Ministry of Justice, official website. Retrieved March 12, 2011 (in Danish)